Противопожарни продукти

Предлаганите от нас противопожарни продукти са сертифицирани и отговарят на всички европейски изисквания за пожаробезопастност. Тези продукти намират приложение на места където се изисква ограничаване разпространението на огъня с възможност за безопасно напускане на обекта.

Този тип противопожарни врати са предназначени за офиси, обществени и жилищни сгради, търговски центрове и за всички други места, при които се изисква пожаробезопасност. Отговарящи на всички европейски и международни изисквания за пожаробезопасност, подплатени с нужните сертификати, тези врати са готови да осигурят нужната пожаробезопасност.

Показване на единичен резултат